Hoe kan ik helpen?

Omgaan met depressie van anderen
De meest gestelde vragen

Bob Vansant

Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2003, 191 blz.

 

Voor mij is dit het beste boek dat Bob Vansant ooit geschreven heeft. Meer nog, het is het beste boek over depressie dat ik ooit las.

Aan de hand van vijfentwintig veelgestelde vragen rond depressie wordt heel veel verduidelijkt over de oorzaken, mechanismen, vóórkomen en voorkómen, omgaan met, behandeling van, het ruimere kader enz. van depressie, of beter gezegd, van mensen met een depressie.

Heel het boek, met het woord vooraf, de inleiding, de vragen en antwoorden en duiding, besluiten en praktische tips over hoe je depressie kan herkennen, is geschreven in een heldere, voor iedereen begrijpelijke taal. Nagenoeg alle thema's die bij depressie een rol kunnen spelen, komen aan bod. Na elk item volgen een samenvatting en een aantal nuttige tips over hoe je mensen met depressie kan helpen. Een aantal getuigenissen, gedichten en uitspraken vervolledigen het beeld. Je kan het gerust lezen per item en later teruggrijpen naar het gewenste thema.

Het boek is niet alleen interessant voor wie als hulpverlener, familielid, vriend of collega geconfronteerd wordt met depressie, maar ook om zelf meer inzicht te verwerven in dit fenomeen. Het is het meest onderbouwde en volledigste uitgangspunt voor een bredere benadering van depressie. Het kan best gebruikt worden als basis voor congressen en studiedagen over dit onderwerp.

Dit boek hoort thuis in ieder huisgezin en in elke bibliotheek. Het zou goed zijn het op de aanbevolen literatuurlijst van ieder laatste jaar middelbaar te plaatsen en op de verplichte literatuurlijst van ieder eerste jaar hogere studie die met opvoeding, hulpverlening of psychosociaal of cultureel welzijn in welke zin dan ook te maken heeft.

 

Jan Vanhaelen